מדיניות החלפה / ביטול עסקה שנעשתה דרך האתר

רכישה דרך האתר

המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי.

1. ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לבית העסק בטלפון 09-9541604. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).

2. ביטול העסקה בסכום שלא עולה על 3,000 ₪, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – הרוכשים יהיו רשאים לבטל את עסקת הרכישה בתוך 48 שעות מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. במקרה של החזר כספי, ינוכו דמי המשלוח (במידה ושולם ע”י החברה). כמו כן, החברה רשאית לגבות דמי ביטול של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים – לפי הנמוך ביניהם (בהתאם לחוק הגנת הצרכן). במידה ועברו יותר מ-48 שעות, ניתן יהיה להחליף או להחזיר את התכשיט בעבור זיכוי לטובת רכישה עתידית בחנות, וזאת כל עוד לא חלפו יותר מ-14 ימים מיום קבלת התכשיט על ידי הלקוח. יובהר כי בכל מקרה לא ניתן להחליף או להחזיר את התכשיט לאחר יותר מ-14 יום מקבלתו על ידי הלקוח, אלא אם כן ניתן אישור לכך מראש על ידי החברה.

3. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה למפרט לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו. גם ברכישות עם משלוח בחינם, במקרה של החזר כספי יופחתו דמי משלוח בסך 50 שקלים.

4. ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו, יהיה רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 48 שעות מיום קבלת הפריט לידיו.

5. בכל מקרה של ביטול עסקה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי – הדבר יעשה בבית העסק, ברחוב סוקולוב 37, הרצליה.

6. תכשיטים שמחירם עולה על 3,000 ש”ח אינם ניתנים להחזרה, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה למפרט, וזאת על פי חוק הגנת הצרכן.

7. החזר כספי יבוצע באותה הדרך שבה בוצע התשלום. במידה והתשלום בוצע בכרטיס אשראי – סכום העסקה יחזור לאותו הכרטיס בלבד. במידה ובוצע בהעברה בנקאית – הסכום יחזור לחשבון הבנק שממנו בוצעה ההעברה.

8. לא ניתן להחזיר תכשיטים שנעשו בהזמנה אישית או שנעשה בהם שינוי לצורך ההזמנה לרבות חריטה, מידה, עיצוב מיוחד לפי דרישת הלקוח ועוד.

9. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד’ ניתן לפנות אלינו בטלפון: 09-9541604. או במייל: info@bardor-jewelry.co.il